mgr Hanna Elżanowska
Hanna Elżanowska
Scientific degree: master
Position: assistant to the Chair of Educational and Family Psychology
at the John Paul II Catholic University of Lublin

Scientific interests:

- the projective methods (e.g. the Rorschach inkblot test, the Lüscher test, the Colour Pyramid test, the Tree personality test, the Szondi test, the Family Drawing test, the TAT, the CAT);
- the psychological analysis of volunteering;
- violence towards children (including sexual abuse);
- the Psychology of Death and Dying;
- Family psychology.

The research projects:

analysis of content, of TV programmes broadcasted by four Polish broadcasters (December 2003, supervised by Prof. M.Braun-Gałkowska).

Subjects taught:

Educational Psychology workshops, Marriage and Family Psychology workshops, Dysfunctional Family Psychology workshops, and projective methods workshops.

Additional activity:

- conducting pre-marital courses for the Academic Priesthood of the John Paul II Catholic University of Lublin;
- member of the Polish Psychological Association.

Selected publications:

Analiza wartości występujących w programach telewizyjnych [Analysis of values present in TV programmes]. In: Gała, A., Ulfik-Jaworska, I. (editors). Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich [Empty time. Analysis of programme content of four Polish broadcasters]. Wydawnictwo KUL: 2006.

Porównanie wartości prezentowanych w programach telewizyjnych w 2001 i 2003 roku [The comparison of values presented in TV programmes in 2001 and 2003]. In: Izdebska, J., Sosnowski, T. (editors). Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa [A Child and electronic media - a new dimension of childhood]. Białystok 2005.

Wolontariat hospicyjny - analiza psychologiczna na przykładzie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci [Hospice volunteering - a psychological analysis on the example of the Lublin Hospice for Children]. In: Makselon, J. (editor). Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne [A person faced with death. Psychological and pastoral aspects]. Kraków 2005.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2009, godz. 18:06 - Tomasz Gosztyła