dr Tomasz Gosztyła
Tomasz Gosztyła
Scientific degrees: master of Social Sciences (2004),
master of Psychology (2005), doctor (2009)
Position: assistant to the Chair of Educational and Family Psychology
at the John Paul II Catholic University of Lublin

Scientific interests:

- Social Psychology;
- Psychology of Religion;
- Educational Psychology;
- Psychological aspects of fatherhood.

Classes held at the John Paul II Catholic University of Lublin:

- Family Psychology workshops;
- Educational Psychology and Psychology for Teaching workshops;
- Pedagogical workshops.

Other qualifications:

Accomplished a postgraduate training cycle for workshop instructors of premarital courses.

Selected publications:

Gosztyła, T., Trubiłowicz, E. "Miłość ojca jest miłością warunkową". O możliwych psychologicznych następstwach przyjęcia pewnego założenia ["Fatherly love is conditional love". About possible psychological consequences of making a certain assumption]. Annals of Theology, Family Studies, 10, pp. 209-219. TN KUL: 2009.

Lachowska, B., Gosztyła, T. Graficzne przedstawienie reprezentacji poznawczej rodziny - analiza porównawcza rysunków dzieci wykonanych w różnych okresach historycznych [Graphic representation of the cognitive image of family - a comparative analysis of children's drawings from different historical periods]. In: B. Kostrubiec, B. Mirucka (editors). Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych [Projective drawing in investigating social relations], pp. 37-57. TN KUL: 2007.

Huk, J., Gosztyła, T., Daniluk, J. Wybrane uwarunkowania tolerancji wobec przemocy wśród młodzieży szkolnej [Selected examples of conditioning tolerance towards violence among older school children]. Annales UMCS, Sectio D, VOL. LXII, SUPPL. XVIII, N. 2. Lublin: UMCS, AM: 2007.

Trubiłowicz, E., Gosztyła, T. Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzinach [Styles of fatherhood in contemporary families]. In: D. Kornas-Biela (editor). Ojcostwo wobec wyzwań współczesności [Fatherhood faced with contemporary challenges], pp. 21-34. Fundacja Cyryla i Metodego: 2006.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2009, godz. 19:00 - Tomasz Gosztyła