PL: Stosunek homoseksualny a połączenie dwojga w jedno ciało  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 107-117  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-8

 

Streszczenie

Artykuł stanowi krytyczną analizę zaproponowanej przez Alexandra Prussa koncepcji zjedno­czenia ciał opartej na opisie zawartym w Księdze Rodzaju (2,24). Pruss wykorzystuje tę kon­cep­cję do sformułowania dwóch argumentów na rzecz tezy, iż akt seksualny pary homo­seksual­nej jest moralnie niewłaściwy. Proponuję alternatywne ujęcie zjednoczenia ciał, w świetle któ­re­go mogą w nim uczestniczyć zarówno pary heteroseksualne, jak i pary homoseksualne. Uważam, że ta konsekwencja mojego ujęcia daje mu istotną przewagę nad propozycją Prussa.

 

Summary

I critically examine Alexander Pruss’s conception of the one-body union described in Genesis 2:24. Pruss appeals to his conception of the one-body union to advance two arguments for the conclusion that homosexual sex is morally wrong. I propose an alternative conception of the one-body union that implies that heterosexual and homosexual couples alike can participate in the one-body union; I take that implication of my account to be a significant advantage over Pruss’s account.

 

 

Słowa kluczowe: Alexander Pruss, jedno ciało, stosunek płciowy, miłość, małżeństwo, homoseksualizm.

 

Key words: Alexander Pruss, one-body, sex, love, marriage, homosexual.

 

 

Bibliografia/References:

  1. Barnhill, Anne. 2013. “Bringing the Body Back to Sexual Ethics,” Hypatia 28, 1:1–17.
  2. John Paul II. Familiaris Consortio. 1981. http://www.vatican.va/holy_father /john_paul_ii/ apost_ exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_en.html#top
  3. Plato [360 BCE]. 1999. Symposium, translated by Christopher Gill. New York: Penguin Books.
  4. Pruss, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
  5. Salzman, Todd A., and Michael G. Lawler. 2008. The Sexual Person: Toward a Renewed Catholic An­thropology. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

 

Information about Author:

Prof. Erik J. Wielenberg—Professor of Philosophy, Department of Philosophy, DePauw University; address for correspondence: Greencastle, Indiana 46135, USA; e-mail: ewielenberg@depauw.edu

 

 

Citation information:

Wielenberg, Erik J. 2015. "Homosexual Sex and the One-Flesh Union." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 107-117, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-8.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:39 - Anna Starościc