Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1. Wstęp do filozofii  30 E/4 - -  
 2. Metafizyka - Ontologia   30  E/3 - -  
 3.  Antropologiczne podstawy etyki  30  Zbo/2  30  E/2  
 4.  Logika  15  Zbo/2 15  E/2  
 5. Historia filozofii starożytnej   30  E/3  -  -  
 6.  Historia filozofii średniowiecznej  -  - 30  E/2  
 7.  Etyka ogólna  30  E/4  -  -  
 8.  Psychologia ogólna  -  - 30  E/2  
 9.  Antropologia kulturowa  - - 30  E/4  
    Ćwiczenia obowiązkowe 
 1.  Logika 30  Z 30  Z  
 2.  Technologia informacyjna  30  Z/2  -  -  
 3.  Etyka ogólna  30  Z  -  -  
 4.  Etyka a religia  - -  30 Z/5  
Konwersatoria obowiązkowe
1.  Klasyczne teksty z etyki 30 Z/3 30  Z/4  

Ćwiczenia do wyboru

Należy wybrać dwie propozycje.

 Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MNiSW liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 ECT.
 1.  Problematyka moralna w tragedii greckiej 30  Z/5 -  -  
 2. Badanie opinii publicznej   30 Z/5  - -  
 3.  Logika deontyczna  - -  30  Z/5  
 4.  Psychomanipulacje  -  -  30 Z/5  
 Lektoraty obowiązkowe      
1.  Język łaciński 30 Z/1 30 E/2  
 2.  Język obcy nowożytny  (student powinien rozpocząć naukę języka nowożytnego przynajmniej od poziomu A2) 30  Z/1 30 Z/1  
Wychowanie fizyczne
 1. Wychowanie fizyczne  30 Z  30 Z  
 ROK II
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
 1. Etyka szczegółowa   30  E/4  - -  s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 2.  Metaetyka  -  -  30  E/4 dr Wojciech Lewandowski
 3.  Socjologia moralności  30  E/2  -  -  ks. dr Grzegorz Adamczyk
 4.  Historia filozofii nowożytnej  30  E/2  -  -  dr Maksymilian Roszyk
 5.  Historia filozofii współczesnej  - -  30  E/2  prof. dr hab. Piotr Gutowski
 6.  Historia doktryn etycznych  30

 E/4

 30  E/4 ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 7.  Pedagogika ogólna  30  Zbo/2  30  E/2  dr Piotr Magier
 8.  Etyka społeczna i polityczna  -    30  E/4 dr Marek Czachorowski
 9.  Teoria poznania - Epistemologia  30  E/4  - - dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
 1.  Etyka szczegółowa 30 Z -  -  mgr Maria Pleskaczyńska
 2.  Etyka społeczna  -  -  30  Z  mgr Karolina Jurak
 3.  Metaetyka  -  -  30  Z dr Wojciech Lewandowski
 4.  Etyka winy i przebaczenia  30  Z/3  - -  mgr Maria Pleskaczyńska

Konwersatoria do wyboru.

Należy wybrać dwie propozycje.

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MNiSW liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 ECTS.      
1. Kodeksy etyki zawodowej  30 Zbo/3 30 Z/3 zawieszone
 2.  Problematyka etyczna w literaturze  30  Zbo/3  30 Z/3  dr Anna Głąb
 3.  Etyka a systemy wychowawcze  30  Zbo/3  30  Z/3 dr Kazimierz Krajewski 
 4.  Etyka i polityka  30  Zbo/3  30  Z/3  zawieszone
 Konwersatoria obowiązkowe      
 1.  Klasyczne teksty z etyki 30 Z/2 30 Z/2 dr Maksymilian Roszyk / dr Piotr Szałek
       Lektoraty obowiązkowe
 1. Język obcy nowożytny  30  Z/1 30 Z/1 SPNJO
 2.  Język obcy nowożytny (egzamin)  - - - E/1  SPNJO
      Seminarium obowiązkowe
 1. Etyka, etyka społeczna, etyka społeczna i polityczna  -  -  30 Z/4  dr Jacek Frydrych
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2012, godz. 23:09 - Ewa Grygierzec