Instytut Europeistyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL
oraz
Uniwersytet Otwarty KUL

Serdecznie zapraszają studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowanych tematyką wystąpień publicznych,
do udziału w pierwszej edycji unikatowego konkursu
European Public Speaking Competition 2016

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mówców, wygłaszających swoje prezentacje w języku angielskim. Konkurs jest doskonałą okazją do przełamania swoich barier związanych z wystąpieniami publicznymi oraz zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie.

Pierwsza edycja odbywa się pod hasłem
„United in diversity – why European integration is so important”.

Uczestnicy oceniani będą przez profesjonalne Jury, złożone z praktyków,
których codzienna praca związana jest z zagadnieniami „Public Speaking”
oraz praktycznym kontaktem z językiem angielskim.

Głównymi nagrodami w konkursie są:

  • płatny miesięczny staż w biurze poselskim europosła Jarosława Kalinowskiego w Brukseli
    (dla studenta, I miejsce)
  • bezpłatny 2-tygodniowy staż w lubelskim biurze Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Hetmana (dla studenta, II miejsce),
  • staż/praktyka w Urzędzie Miasta (dla studenta, III miejsce oraz ucznia, I miejsce, pod warunkiem ukończenia 18 r.ż.)

Dodatkowe nagrody to tablet (dla ucznia), publikacje z zakresu wystąpień publicznych w języku polskim i angielskim, a także nagrody książkowe, powiązane ze studiami na kierunku European Studies.
Zgłoszenia na formularzach będących załącznikami do Regulaminu Konkursu należy dostarczyć (pocztą lub osobiście)

do 20 kwietnia 2016 roku
na następujący adres:

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
gmach główny KUL, pok. 109A

 Konkurs odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy studentów European Studies. Partnerem konkursu jest EUROpens BLOG

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

Do pobrania także:

Formularz zgłoszeniowy dla studentów oraz Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

 

W razie jakichkolwiek pytań organizacyjnych, prosimy kierować je na adres otwarty@kul.pl.

PATRONAT POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Jarosława Kalinowskiego

 PATRONAT POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Krzysztofa Hetmana

logo-Krzysztof-Hetman

 

Patronat medialny: