Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL

 

Serdecznie zapraszają studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowanych tematyką wystąpień publicznych,
do udziału w pierwszej edycji unikatowego konkursu

 

 EUROPEAN PUBLIC SPEAKING COMPETITION 2016

 

Zgłoszenia na formularzach będących załącznikami do Regulaminu Konkursu należy dostarczyć (pocztą lub osobiście)

do 20 kwietnia 2016 roku

 

więcej informacji

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2016, godz. 11:39 - Adam Jankowski