STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - ZASADY REKRUTACJI

 

A graduate of the European Studies program is a specialist prepared to work as a professional staff member at institutions of local and national government, and national and international cultural and social agencies, such as EU institutions and other international organizations. The European Studies program  prepares graduates for work in public and private enterprises in Poland and throughout Europe.  As the program puts a heavy emphasis on language learning, Bachelor studies may be continued in English on the master degree level. Studies by non-EU (EEA) candidates are available with payment of tuition.

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filologia angielska, lingwistyka, filozofia.

 

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzona zaliczeniem egzaminu językowego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą) lub wyższym.

 

Decyzję o spełnieniu warunku znajomości języka angielskiego przez kandydata, który w ramach odbywanych studiów nie przystępował do egzaminu z tego języka, a jest w stanie przedstawić inne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 21:07 - Magdalena Kargol