Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia.

 

W odniesieniu do grupy w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzona zaliczeniem egzaminu językowego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą) lub wyższym.

 

European Union Law (MA Programme) are unique legal studies which programme is focused on developing branches of EU law. Studies develop interests connected with legal issues and ability to analyze case law of CJEU.

Following completion of the EU Law programme graduates will be fluent in areas  that are a key part of European legal regulations. They will be specialists in the scope of European problems and will acquire professional skills that are demanded on the European labor market.

These studies will provide not only the acquisition of theoretical knowledge, but also supplement this knowledge with very important practical skills and legal English.

 

 

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 21:12 - Magdalena Malec