STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • prawa UE i prawa międzynarodowego
  • polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
  • współpracy państw strefy Schengen

Zawody:

  • specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich
  • pracownik w strukturach Unii Europejskiej
  • pracownik administracji państwowej i samorządowej
  • funkcjonariusz Służby Celnej i Straży Granicznej
  • pracownik stowarzyszeń i fundacji

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia/magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, godz. 12:13 - Magdalena Kargol