Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia (25% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
  b) język polski (25% wyniku końcowego);
  c) język angielski (50% wyniku końcowego).

 

Stara matura

 • I etap: rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),
 • II etap: konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
  a) język polski (25% wyniku końcowego),
  b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 12:41 - Anna Czernecka