Oferta nr:446/2018

UE szuka specjalistów ds. ochrony danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) szuka zmotywowanych specjalistów ds. ochrony danych posiadających wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe w dziedzinie ochrony danych w administracji publicznej. EIOD jest niezależnym organem nadzoru UE z siedzibą w Brukseli, działającym w Europie i na świecie, którego zadaniem jest zapewnienie respektowania przez instytucje i organy UE przepisów dotyczących ochrony danych. 

 

Zadania specjalisty ds. ochrony danych obejmują sporządzanie sprawozdań, opinii i decyzji w celu zapewnienia interpretacji i stosowania rozporządzenia o ochronie danych i innych przepisów, jak również monitorowanie zmian w polityce i prawodawstwie odnoszących się do ochrony danych osobowych. Obejmują one także ochronę i gwarantowanie praw podstawowych do ochrony danych i prywatności. Oznacza to zajmowanie się najbardziej ambitnymi i wymagającymi problemami w tej dziedzinie. Obowiązki te mogą wiązać się z wyjazdami. 


Aby ubiegać się o stanowisko, trzeba posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa lub w innej dziedzinie, trwających co najmniej trzy lata, oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa, z czego przynajmniej połowa musi być związana głównie z opracowywaniem lub stosowaniem prawa ochrony danych w administracji publicznej. Kandydat musi być obywatelem Unii Europejskiej i biegle władać jednym z języków urzędowych UE oraz znać na zadowalającym poziomie język angielski lub francuski. 

 

Unia Europejska jako pracodawca oferuje wspólnotę wiedzy fachowej, dzięki której można podnieść swoje wykształcenie, rozwinąć umiejętności i wzbogacić karierę zawodową. Poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans to podstawowe zasady UE. Oferujemy pracę w wielokulturowych, międzynarodowych i zróżnicowanych zespołach, która przyniesie korzyści 500 mln obywateli UE i ludziom poza jej granicami.

 

Kandydatury można składać od 26 lipca do 11 września 2018 r. w południe czasu obowiązującego w Brukseli.

 

Więcej informacji na temat wymogów i dokonywania zgłoszeń można znaleźć na stronie  data-protection.eu-careers.eu. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki równości szans, można odwiedzić stronę equal-opportunities.eu-careers.eu

 

Dotyczy: EPSO/AD/360/18 

Stronę EU Careers można obserwować tutaj:Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i Instagram

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2018, godz. 08:26 - Olga Żarska-Stępień