ECTS (ECTS, ang. European Credit Transfer System) jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych.


Podstawowe dokumenty ECTS

Przewodniki ECTS

Glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji (on-line):

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2013, godz. 13:38 - Andrzej Zykubek