W dniu 18 września 2016 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie na dwie prezentacje związane z dokumentacją i ochroną zabytków.

 

O godzinie 14.00 przypomniane zostaną postacie dr Barbary Tondos i Jerzego Tura, przedstawicieli środowiska konserwatorskiego, którego wieloletnia działalność, między innymi także w okresie Polski Ludowej przyczyniła się do uratowania od zagłady wielu obiektów architektury sakralnej, licznych zabytków ruchomych, a także powstania skansenów i muzeów na Podkarpaciu.

Następnie Andrzej Żygadło opowie o działalności młodego pokolenia w prezentacji pt. "Świątynia na nowo odkryta. Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach obozów inwentaryzacyjno-badawczych przy cerkwi w Leżachowie".

Spotkanie będzie jednocześnie wernisażem wystawy zatytułowanej "Zabytki na karpackich bezdrożach", na której została zaprezentowana część bogatego zbioru negatywów i odbitek fotograficznych wykonanych w trakcie wieloletnich prac inwentaryzatorskich prowadzonych przez Barbarę Tondos i Jerzego Tura.

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2016, godz. 15:05 - Ireneusz Marciszuk