EN:

Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (eds), Science and Technology Studies: Selected Texts (rev. Łukasz Sarowski)

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 3

 
Strony/pages: 165-170  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-9


 

Informacja o autorach/Information about Authors:

mgr Łukasz Sarowski —doktorant na Wydziale Filozofii KUL

 

Cytowanie/Citation information:

rec. Sarowski, Łukasz. 2016. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra (red.), Studia nad nauką i technologią — wybór tekstów. "Roczniki Filozoficzne" 64, 3: 165-170, DOI: 10.18290/rf.2016.64.3-9.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 23:09 - Anna Starościc