W dniach 23-24 maja 2012 roku w siedzibie Instytutu Kulturoznawstwa KUL odbyła się konferencja z cyklu Oblicza alternatywnej religijności zatytułowana Ezoteryzm w kulturze Europy zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL.

 

Pojęcie ezoteryzm z racji swojej wieloznaczności jest różnorodnie definiowane. Pojawiają się też sprzeczne opinie na temat tego, czy ezoteryzm traktowany być powinien jako forma religijności czy raczej duchowości. Referenci chcieli ukazać rolę tej formy religijności/duchowości w kulturze, przejawy w jakich ezoteryzm manifestował się w przeszłości oraz współczesne jego formy.

 

Aby umożliwić podjęcie wieloaspektowej dyskusji na ten temat przyjęto szerokie rozumienie ezoteryzmu, zgodne z tym, które prezentuje Wouter J. Hanegraaff, redaktor naczelny Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Jego zdaniem w czasach nowożytnych i współczesnych do ezoteryzmu zaliczyć można takie zjawiska jak: renesansowy hermetyzm, opartą na platonizmie filozofię okultystyczną, astrologię, magię, alchemię, kabałę, teozofię, okultyzm, a także niektóre nurty duchowości XIX i XX wieku oraz pewne elementy tworzące doktrynę ruchu New Age. Tak obszerna tematyka pozwala mieć nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dla przedstawicieli różnych dyscyplin badających to zagadnienie.

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013, godz. 11:49 - Rafał Nawrocki