Jak należy odmieniać nazwisko: Ewa Farna w Dopełniaczu? Czy poprawna jest forma Ewy Farnej czy Ewy Farny? Moim zdaniem ta druga, ponieważ nazwiska żeńskie przy odmienianiu powinniśmy traktować jak rzeczowniki (jako odpowiednik możemy uznać wyraz farma). Jak odmieniać właśnie takie żeńskie nazwiska?

 

Rzeczywiście, nazwisko Farna w odniesieniu do kobiety odmienia się według deklinacji rzeczownikowej, czyli Farna, Farny, Farnie itd. Jednak nie wszystkie nazwiska żeńskie powinniśmy traktować jak rzeczowniki, bo mogą się też odmieniać jak przymiotniki, zwłaszcza gdy mają taką postać, np. (M. i W.) Wolna, (D., C., Msc.) Wolnej (B. i N.) Wolną, nie zaś (M.) Wolna (D.) *Wolny, (C. i Msc.) *Wolnie. W wypadku nazwiska Farna możliwe byłoby przyjęcie deklinacji rzeczownikowej lub przymiotnikowej. To, że odmienia się ono jak rzeczownik, zależy od tradycji odmiany tej nazwy własnej. Podobnie rzecz się ma nie tylko z nazwiskami, ale także z nazwami miejscowości zakończonymi na –na, których odmiana zależy od przyjętego powszechnie zwyczaju, np. Jeziorna, Jeziorny, ale Istebna, Istebnej.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 10:28 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn