Naucz się mówić językiem całego świata!

 

 

Dzieje studiów anglistycznych na KUL sięgają okresu tuż po II wojnie światowej: anglistyka istnieje na KUL-u od roku 1946, z przerwą w latach 1964-1982. Filologia angielska na KUL-u to atrakcyjny program studiów anglistycznych, wzbogacony o elementy celtyckie i amerykanistyczne, oraz wysokie standardy nauczania i badań naukowych prowadzonych przez pracowników etatowych oraz doktorantów Instytutu. W nauczaniu szczególny nacisk kładziony jest

 

Na studiach I stopnia studenci mogą wybrać specjalizację pedagogiczną, przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela, oraz pierwszą w kraju specjalizację tyflodydaktyczną, otwartą głównie dla studentów niewidomych. Nowa specjalizacja umożliwia zdobycie praktycznych umiejętność językowych niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza oraz prowadzących do biegłego i poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, w tym m.in. rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie.


Na studiach II stopnia studenci mogą wybrać kontynuację specjalizacji przygotowującej do pracy w zawodzie nauczyciela, oraz specjalizację przygotowującą do wykonywania pracy tłumacza. Specjalizacja ta umożliwia zapoznanie się z realiami pracy tłumacza oraz rozwija wiedzę i umiejętności konieczne przy wykonywaniu zawodu.
Na każdym ze stopni studiów studenci mają możliwość wyboru spośród wielu dodatkowych specjalizacji otwartych oferowanych na KUL-u, np. na specjalizacji redaktorsko-tekstologicznej i translatologicznej, oferowanych przez Instytut Filologii Polskiej.

 

Absolwenci Filologii Angielskiej KUL charakteryzują się dogłębnym wykształceniem humanistycznym i doskonałą praktyczną znajomością języka angielskiego, która jest wizytówką Instytutu. Są przygotowani do pracy w zawodzie anglisty, jako nauczyciel oraz tłumacz, oraz do każdej innej pracy, w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty oraz umiejętność i łatwość analizowania wszelkich danych i podejmowania decyzji. Wysoki poziom prac dyplomowych predestynuje absolwentów studiów licencjackich do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu – do dalszej pracy naukowej – do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, na kierunku Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo, oferowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL-u we współpracy z m.in. Instytutem Filologii Angielskiej.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • efektywnego nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii
  • tłumaczeń pisemnych i ustnych, zarówno treści ogólnych, jak i specjalistycznych
  • wykorzystania języka angielskiego w środowiskach związanych z mediami, kulturą i biznesem

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

  

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:23 - Ewa Kula