STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 
Opis kierunku:
 
Studenci mogą wybrać specjalizację pedagogiczną, przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela, oraz pierwszą w kraju specjalizację tyflodydaktyczną, otwartą głównie dla studentów niewidomych. Nowa specjalizacja umożliwia zdobycie praktycznych umiejętność językowych niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza oraz prowadzących do biegłego i poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, w tym m.in. rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie.
 
 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski (70% wyniku końcowego);

b) język polski (30 % wyniku końcowego).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 09:11 - Magdalena Kargol