STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • efektywnego nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii
  • tłumaczeń pisemnych i ustnych, zarówno treści ogólnych, jak i specjalistycznych
  • wykorzystania języka angielskiego w środowiskach związanych z mediami, kulturą i biznesem

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej;

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:01 - Magdalena Kargol