STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • efektywnego nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii
  • tłumaczeń pisemnych i ustnych, zarówno treści ogólnych, jak i specjalistycznych
  • wykorzystania języka angielskiego w środowiskach związanych z mediami, kulturą i biznesem

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
 

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska,

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej,

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:05 - Magdalena Malec