An der KUL ist Deutsch cool!

 

 

Studia na filologii germańskiej KUL ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności praktycznych. Oferują intensywne kształcenie językowe zarówno dla osób znających już język niemiecki jak również osób pragnących się go nauczyć.

 

Specjalizacje:

 • języki specjalistyczne: przygotowuje do pracy tłumacza i umożliwia nabycie fachowego słownictwa z takich dziedzin jak: prawo, biznes i ekonomia, nauki matematyczno-przyrodnicze i informatyka, nauka i technika, turystyka i hotelarstwo;
 • nauczycielska: nadaje ministerialne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych: w szkole podstawowej (studia I stopnia), gimnazjum i szkołach średnich (studia II stopnia). Ułatwia ponadto podjęcie pracy w szkołach językowych.

W ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS+ studenci mają możliwość studiowania na innych uczelniach w Europie, a także odbycia praktyk pedagogicznych za granicą. Mogą również ubiegać się o stypendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), oferującego pobyty semestralne i letnie kursy językowe na uczelniach w Niemczech. W ramach programu MOST studenci mogą odbyć wybrany semestr studiów także na innych uczelniach w Polsce.

 

W czasie wolnym od nauki studenci mają możliwość zaangażowania się w działalność Koła Naukowego Germanistów i brania udziału w projekcjach filmowych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, dyskusjach, organizowania studenckich konferencji. Instytut oferuje regularnie ciekawe spotkania ze światem kultury i nauki: wieczory literackie i odczyty znanych pisarzy niemieckojęzycznych, wykłady profesorów z zagranicznych uczelni, sesje naukowe.

Z myślą o przyszłości studentów Instytut organizuje w ramach cyklu "Spotkanie z pracodawcą" spotkania z przedstawicielami znanych międzynarodowych firm (Atos, Convergys, Infosys, HCL) oferujących studentom KUL ciekawą pracę po ukończeniu studiów, a także jeszcze w trakcie nauki.

 

Absolwenci filologii germańskiej są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, szkołach językowych, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach o zróżnicowanym profilu, szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Mają też możliwość pracy nad własnymi projektami badawczymi pod opieką wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich w ramach studiów doktoranckich.

 

Filologia germańska KUL jest też przyjazna dla studentów niewidomych, zapewniając im materiały dydaktyczne w języku brajlowskim.

 

Instytut prowadzi także studia II stopnia oraz doktoranckie.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • nauczania języka niemieckiego
 • prowadzenia samodzielnych badań nad literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych
 • tłumaczenia tekstów specjalistycznych i literackich

Zawody:

 • nauczyciel (lektor) j. obcego
 • tłumacz (przysięgły)
 • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
 • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
 • specjalista ds. handlu zagranicznego
 • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:26 - Ewa Kula