Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura 

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.
  • Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
    a) język polski,
    b) język obcy nowożytny,
    c) historia.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 12:45 - Anna Czernecka