Poznaj korzenie cywilizacji!

 

 

Języki klasyczne to przepustka w krąg dziedzictwa kultury antycznej. Studenci filologii klasycznej poznają dwa języki klasyczne - łacinę i grekę, co umożliwia im samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich oraz zdobywanie podstawowej wiedzy w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Swoje zainteresowania studenci rozwijają w ramach działającego przy kierunku Koła Naukowego Klasyków. Ponadto mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Studia z filologii klasycznej KUL to: doświadczeni dydaktycy, wykorzystujący w swoich badaniach nowatorskie metody naukowe; nowocześnie wyposażone lektorium; biblioteka instytutowa ze zbiorem ponad 16 tysięcy woluminów oraz przyjazna atmosfera.

Absolwenci filologii klasycznej prezentują wysoki poziom przygotowania humanistycznego. Są przygotowani do podejmowania prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Posiadają kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu wydawcy, archiwisty i bibliotekarza (zwłaszcza w dziale rękopisów i starodruków) oraz tłumacza tekstów z i na języki klasyczne.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • kultury i historii antycznej
  • przekładu tekstów greckich i łacińskich
  • literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz analizy i interpretacji dzieł literackich

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:28 - Ewa Kula