STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • kultury i historii antycznej
  • przekładu tekstów greckich i łacińskich
  • literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz analizy i interpretacji dzieł literackich

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;

b) absolwenci z dyplomem licencjata/magisterskim innego kierunku – pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:04 - Magdalena Kargol