Wyróżnij się na rynku pracy!

 

 

Studia z filologii niderlandzkiej prowadzone są przez Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego - jedyną taką katedrę w Polsce północnej i wschodniej. Program studiów I i II stopnia realizowany jest w języku niderlandzkim.


Na każdym ze stopni studiów studenci mają możliwość wyboru spośród wielu dodatkowych specjalizacji otwartych oferowanych na KUL-u, np. na specjalizacji redaktorsko-tekstologicznej i translatologicznej, oferowanych przez Instytut Filologii Polskiej.


Na studiach II stopnia studenci kierunku mają możliwość wyboru specjalności Komunikacja niderlandzkojęzyczna w biznesie.


Absolwenci kierunku są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy: mogą oni ubiegać się o pracę w szczególności w firmach krajowych i zagranicznych, w sektorze turystyki i handlu; są zatrudniani w biurach tłumaczeń.


Studenci w ramach studiów mogą odbywać zagraniczne praktyki i staże. Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego może pochwalić się kontaktami z firmami holenderskimi i belgijskimi poprzez przedstawicielstwa biznesu holenderskiego i flamandzkiego, zwłaszcza Holendersko-Polską Izbę Gospodarczą w Warszawie, Polsko-Holenderskie Centrum Promocji Handlu i Flamandzkie Przedstawicielstwo Ekonomiczne w Warszawie. Zależnie od potrzeb firm i zainteresowań studentów organizowane są, najczęściej w miesiącach letnich, indywidualne programy staży.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości kultury i historii krajów niderlandzkojęzycznych
  • swobodnego posługiwania się językiem niderlandzkim w mowie i piśmie
  • tłumaczeń, także w zakresie języka biznesowego

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:30 - Ewa Kula