STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

Opis kierunku:

 

Studia z filologii niderlandzkiej prowadzone są przez Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego - jedyną taką katedrę w Polsce północnej i wschodniej. Program studiów I i II stopnia realizowany jest w języku niderlandzkim.

Na każdym ze stopni studiów studenci mają możliwość wyboru spośród wielu dodatkowych specjalizacji otwartych oferowanych na KUL-u, np. na specjalizacji redaktorsko-tekstologicznej i translatologicznej, oferowanych przez Instytut Filologii Polskiej.

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski lub język niemiecki (70% wyniku końcowego);

b) język polski (30% wyniku końcowego).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub niemieckim.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 09:33 - Magdalena Kargol