STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • historii literatury polskiej i języka
  • nauczania języka polskiego (także jako obcego)
  • analizy, interpretacji oraz tworzenia różnych tekstów kultury

Zawody:

  • korespondent zagraniczny
  • dziennikarz
  • specjalista ds. Public Relations
  • rzecznik prasowy
  • specjalista ds. mediów społecznościowych
  • specjalista ds. CSR
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:06 - Magdalena Kargol