STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 
Studia z filologii romańskiej KUL to bogata oferta praktycznych ćwiczeń językowych, zajęcia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki oraz kultury i historii Francji. Od I roku studenci uczą się również języka włoskiego lub hiszpańskiego.
 
 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka francuskiego.

 

Filologia romańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia): punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości)  świadectwo dojrzałości wydaje komisja egzaminacyjna powołana przez Kuratora Oświaty. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

a) język francuski – swobodna rozmowa z kandydatem: sprawdzenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów w języku francuskim, analiza struktur gramatycznych, wypowiedź na wylosowany temat (70% wyniku końcowego);

b) cywilizacja Francji – zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne.

 

Filologia romańska – grupa początkująca (stacjonarne I stopnia):

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 10:04 - Magdalena Kargol