STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • biegłej znajomości dwóch języków romańskich (francuski i hiszpański lub włoski) dla potrzeb komunikacji ogólnej i specjalistycznej
  • wykonywania działań zawodowych na międzynarodowym rynku pracy, zwłaszcza współpracy z podmiotami gospodarczymi z romańskiego obszaru językowego
  • nauczania wybranych dwóch języków romańskich

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Kierunek otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością"

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia romańska;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem zaliczenia egzaminu ze znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku końcowego) i konkursu ocen na dyplomie (50% wyniku końcowego). Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci filologii romańskiej KUL z ocena na dyplomie co najmniej 4,0.

Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu literatury, językoznawstwa lub akwizycji i dydaktyki języków – w zależności od wskazanego przez kandydata wybranego kierunku badań, tj. wybranego seminarium magisterskiego.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:07 - Magdalena Kargol