Wysoka KULtura języków romańskich!

 

 

Studia z filologii romańskiej KUL to bogata oferta praktycznych ćwiczeń językowych, zajęcia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki oraz kultury i historii Francji. Od I roku studenci uczą się również języka włoskiego lub hiszpańskiego.

Studenci mogą brać udział w międzykrajowej wymianie studentów realizowanej w ramach programu ERASMUS+. Mają równiez możliwość wyjazdu stypendialnego do Institut Universitaire de Technologie w Bourges. Studenci mogą również odbyć staż lub asystenturę językową (praktykę pedagogiczną zawodową) w szkołach krajów Unii Europejskiej w ramach programu COMENIUS. W ramach specjalizacji Język francuski ekonomii i finansów studenci wyjeżdzają na trzytygodniowy staż formacyjny do Wandei (Francja).

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach Koła Naukowego Romanistów, Koło Naukowe Italianistów oraz Koła Hiszpańsko-Polskiego.

Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • biegłej znajomości dwóch języków romańskich (francuski i hiszpański lub włoski) dla potrzeb komunikacji ogólnej i specjalistycznej
  • wykonywania działań zawodowych na międzynarodowym rynku pracy, zwłaszcza współpracy z podmiotami gospodarczymi z romańskiego obszaru językowego
  • nauczania wybranych dwóch języków romańskich

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:51 - Ewa Kula