Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) język polski (30% wyniku końcowego);
  b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).
  Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.

 

Stara matura

 • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
  a) język polski (30% wyniku końcowego);
  b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 12:55 - Anna Czernecka