Wyróżnij się znajomością języków słowiańskich!

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej KUL prowadzi 3-letnie studia stacjonarne I stopnia - moduł ROSYJSKI (grupa początkująca oraz grupa ze znajomością języka rosyjskiego) i moduł UKRAIŃSKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM, a także 2-letnie studia stacjonarne II stopnia - moduł ROSYJSKI i UKRAIŃSKI.

 

Studia na filologii słowiańskiej to:

 

 • bogata oferta edukacyjna w zakresie kultury, języka, historii oraz literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi, wysoki poziom kształcenia pod okiem doświadczonej, życzliwej kadry naukowej oraz native speakerów;
 • intensywna nauka języka rosyjskiego i ukraińskiego, z możliwością doskonalenia swoich umiejętności językowych w ramach wyjazdów zagranicznych;
 • stypendia, wymiany i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu ERASMUS (Moskwa, Petersburg, Tallin, Ryga, Ołomuniec, Briańsk, Mediolan, Tarnopol, Drohobycz, Lwów), a także w ramach umów z uczelniami partnerskimi w Rosji oraz na Ukrainie: w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie, w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu, w Uniwersytecie Państwowym w Briańsku. Od roku akad. 2012/13 istnieje możliwość wyjazdu do Sankt-Petersburga. Program wyjazdu przewiduje udział w szkoleniach i seminariach w branży turystycznej, zakończony uzyskaniem certyfikatu;
 • atrakcyjne specjalizacje zawodowe: komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej; rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej; nauczycielska; tłumaczeniowa;
 • absolwenci filologii słowiańskiej znajdują zatrudnienie w charakterze tłumaczy, nauczycieli, lektorów, pracowników instytucji turystycznych i biznesowych współpracujących z krajami Europy Wschodniej, placówek obsługi ruchu granicznego (urzędy celne, straż graniczna), w wydawnictwach i instytucjach kultury.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • kultury, języka i literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi
 • nauczania języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz wykonywania tłumaczeń specjalistycznych
 • polsko-rosyjskiej terminologii biznesowej i celnej, w tym prowadzenia negocjacji biznesowych

Zawody:

 • nauczyciel (lektor) j. obcego
 • tłumacz (przysięgły)
 • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
 • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
 • specjalista ds. handlu zagranicznego
 • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:54 - Ewa Kula