STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • kultury, języka i literatury Rosji, Ukrainy i Białorusi
  • nauczania języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz wykonywania tłumaczeń specjalistycznych
  • polsko-rosyjskiej terminologii biznesowej i celnej, w tym prowadzenia negocjacji biznesowych

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
  • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich;

b) absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.

Kandydaci bez certyfikatu zobowiązani są do uzyskania pozytywnej oceny z testu kompetencji językowych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:07 - Magdalena Kargol