Zostań specjalistą języka chińskiego!

 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to trzeci w Polsce ośrodek uniwersytecki, który poza możliwością nauki języka chińskiego posiada również w swej ofercie szeroką gamę zajęć z zakresu kultury, literatury, filozofii oraz historii Chin.

Program studiów kładzie nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka chińskiego. Zajęcia prowadzą  lektorzy z Chin oraz najlepsi fachowcy z kraju. Studia na sinologii umożliwią zdobycie gruntownej wiedzy na temat historii, języka i literatury chińskiej oraz niezbędną orientację w innych obszarach kultury Państwa Środka.
 
W programie przewidziana jest znaczna liczba zajęć z translatoryki, które umożliwiają praktyczny trening w tłumaczeniu ustnym i tekstowym. Umiejętność tłumaczenia komunikatów z różnych dziedzin to duży atut na rynku pracy! Nowością w skali krajowej są także wykłady na temat współczesnego konfucjanizmu. Sinologowie, poza lektoratem języka europejskiego, będą mogli także zapoznać się z podstawami klasycznego języka chińskiego oraz drugiego języka orientalnego (japońskiego). Poprzez e-learning zapoznają się z innymi kulturami Orientu.

Doskonalenie warsztatu umożliwi najbardziej pracowitym i najzdolniejszym studentom wyjazd na roczne praktyki językowe w Chinach. Przewidziane są także krótkoterminowe praktyki w krajowych firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z Chinami.

Absolwent sinologii będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się językiem chińskim. Ponadto stanie się specjalistą władającym biegle rzadkim na polskim rynku językiem. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości języka mówionego i pisma chińskiego
  • efektywnej komunikacji międzykulturowej dzięki znajomości chińskiej historii i kultury
  • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:57 - Ewa Kula