ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to trzeci w Polsce ośrodek uniwersytecki, który poza możliwością nauki języka chińskiego posiada również w swej ofercie szeroką gamę zajęć z zakresu kultury, literatury, filozofii oraz historii Chin.
Doskonalenie warsztatu umożliwi najbardziej pracowitym i najzdolniejszym studentom wyjazd na roczne praktyki językowe w Chinach. Przewidziane są także krótkoterminowe praktyki w krajowych firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z Chinami.
 
 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język angielski – wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego);

b) język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego).

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 12:48 - Magdalena Kargol