ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości języka mówionego i pisma chińskiego
  • efektywnej komunikacji międzykulturowej dzięki znajomości chińskiej historii i kultury
  • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin

Zawody:

  • nauczyciel (lektor) j. obcego
  • tłumacz (przysięgły)
  • trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w korporacjach międzynarodowych
  • specjalista ds. rekrutacji z j. obcym
  • specjalista ds. handlu zagranicznego
 
 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Nauk Humanistycznych
od roku akademickiego 2015/16

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku: filologia - sinologia.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:08 - Magdalena Kargol