• Studia z filozofii w KUL dają bogaty przegląd problematyki filozoficznej. Studenci zapoznają się z pełnym spektrum stanowisk filozoficznych - od starożytności, przez średniowiecze, renesans, nowożytność, współczesność po najnowsze. Program pozwala poznać podstawowe pojęcia i teorie etyczne, z odniesieniem do szczegółowych dylematów moralnych, do życia społecznego i politycznego oraz najnowszych dyskusji w bioetyce.
  • Integralną część programu stanowi filozofia Boga i człowieka w kontekście ogólnej teorii bytu, z odniesieniem do kultury, religii, sztuki oraz prawa. Program wyposaża w narzędzia myślenia analitycznego i krytycznego, poprzez studium logiki, metodologii oraz teorii poznania.

Specjalizacje w ramach kierunku

  • Specjalizacja nauczycielska w zakresie filozofii i etyki.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

  • Studenci filozofii aktywnie uczestniczą w wymianach: krajowej (Akademia Artes Liberates i MOST) oraz międzynarodowej (program ERASMUS). Wyjeżdżają na staże zagraniczne oraz do najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

Dla tych, którzy lubią działać :)

  • Koło Filozoficzne Studentów KUL

Studia, studia... i po studiach

  • Absolwenci filozofii KUL posiadają kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętej filozofii, a także umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, edycji i tłumaczenia tekstów. Podejmują pracę w instytucjach publicznych (urzędy, szkoły) oraz firmach prywatnych (wydawnictwa, firmy informatyczne). Studia te przygotowują do wykonywania zawodów takich jak: analityk systemowy, edytor i tłumacz tekstów, nauczyciel etyki i filozofii. Studenci w ramach programu rozwijają swoje umiejętności zawodowe i przygotowanie do podjęcia pracy przez staże w firmach informatycznych, wydawnictwach, urzędach oraz szkołach.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:06 - Andrzej Zykubek