Studia stacjonarne I stopnia

Nowa matura

  • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    • język polski (1/3 wyniku końcowego);
    • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
    • inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013, godz. 12:32 - Andrzej Zykubek