Stara matura

 • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
  • język polski,
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • historia,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • język obcy nowożytny.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013, godz. 15:37 - Andrzej Zykubek