Zrozumieć rzeczywistość!

 
 
Studia filozoficzne dają to, co najcenniejsze - rozumienie świata i siebie. Kształcą umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia. Uczą kreatywności i elastyczności myślowej. Rozwijają umiejętności radzenia sobie z nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Studenci filozofii, wbrew obiegowym opiniom, bez trudu znajdują pracę i często zajmują kierownicze stanowiska, gdyż szybko się uczą i potrafią w sposób niestandardowy i całościowy patrzeć na napotkane problemy. Kierunek ma charakter elitarny. Studia skierowane są do osób ciekawych świata, chcących świadomie i szeroko ukształtować swoje horyzonty myślowe. Są świetną opcją dla osób studiujących lub zamierzających podjąć drugi kierunek studiów. Filozofia pozwala bowiem znaleźć głębsze podstawy i lepsze rozumienie wiedzy pozyskanej w ramach danej dziedziny.

Studia filozoficzne kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych. Absolwenci filozofii mogą zatem podejmować pracę w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach. Kończący specjalizację nauczycielską są przygotowani do nauczania w szkołach filozofii i etyki.

Aktywni i dynamiczni studenci uczestniczą w pracach samorządu oraz Koła Filozoficznego Studentów KUL. Koło integruje życie studentów Filozofii, podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz pracach wydawniczych i naukowych. Od ponad 50 lat Koło Filozoficzne Studentów KUL organizuje ogólnopolski Tydzień Filozoficzny, który skupia środowiska filozoficzne z całego kraju i jest jednym z najważniejszych wydarzeń filozoficznych w Polsce.
 


Studenci aktywnie uczestniczą w programach wymiany krajowej (Akademia Artes Liberales, MOST) i międzynarodowej (program ERASMUS), wyjeżdżają na staże za granicę (m. in. Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy) i do najlepszych ośrodków naukowych w kraju. 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • poprawnego stawiania i rozwiązywania problemów, sprawnego i logicznego rozumowania, analizowania współczesnych problemów etycznych i bioetycznych
  • odpowiadania na najważniejsze pytania dotyczące natury rzeczywistości, sensu ludzkiego życia i działania
  • problemów kosmologii współczesnej, przyrodniczych teorii życia, metodologii nauki i współczesnych teorii nauk

Zawody:

  • analityk
  • broker informacji
  • felietonista
  • copywriter

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 14:59 - Ewa Kula