ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 
Their curricula are carried out in three groups: university subjects (The Bible – its essence and role in culture, Catholic Social Doctrine, and modern languages), subjects common for the whole faculty (among others, metaphysics, philosophical anthropology, general methodology of the sciences, general and particular ethics, history of ancient and medieval philosophy, history of modern and contemporary philosophy), and optional subjects within particular specialisations. The breadth and wealth of the didactic programme and research conducted by the staff of the Philosophy Faculty provide an opportunity for its students to specialise in very many areas. Specialisation is possible at the Department of Theoretical Philosophy within the following thematic blocks: logic and computer science, history, metaphysics and anthropology, social and political philosophy. At the Department of the Philosophy of Nature and Natural Sciences there are two chairs: philosophy of inanimate nature and philosophy of animate nature. Moreover, the two departments offer lectures in foreign languages.
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:59 - Magdalena Kargol