ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • poprawnego stawiania i rozwiązywania problemów, sprawnego i logicznego rozumowania, analizowania współczesnych problemów etycznych i bioetycznych
  • odpowiadania na najważniejsze pytania dotyczące natury rzeczywistości, sensu ludzkiego życia i działania
  • problemów kosmologii współczesnej, przyrodniczych teorii życia, metodologii nauki i współczesnych teorii nauk

Zawody:

  • analityk
  • broker informacji
  • felietonista
  • copywriter
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Filozofii w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:58 - Magdalena Kargol