Z wielką radością informujemy, że w ogólnopolskim rankingu kierunków studiów na rok 2017, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną Perspektywy prowadzony na naszym Wydziale kierunek filozofia zajął bardzo dobre 4. miejsce.

 

Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne. Należy podkreślić, że obserwujemy systematyczny wzrost atrakcyjności filozofii na KULu. Warto bowiem przypomnieć, że w 2015 r. filozofia na KULu zajęła V miejsce z wskaźnikiem punktowym 31,7. W roku 2016 nasz Wydział z 59.0 punktami zajął miejsce IV (trzecia wówczas filozofia na UAM uzyskała 68.5 punktów). W aktualnym rankingu uzyskaliśmy 65.9 punktów, a do miejsca trzeciego zabrakło nam tylko 1,7 WSK.

 

Laureatom tegorocznego rankingu serdecznie gratulujemy!

 

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 uwzględnia siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników:

 

  • PRESTIŻ – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI  – wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA – wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
  • POTENCJAŁ DYKAKTYCZNY  – wskaźniki: jakość przyjętych na studia (w przypadku studiów inżynierskich), dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
  • INNOWACYJNOŚĆ – wskaźnik: patenty i prawa ochronne.
  • DODATKOWE – wskaźniki: egzaminy na aplikacje prawnicze oraz zawodowe (w przypadku prawa oraz niektórych kierunków medycznych).

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017, godz. 16:32 - Andrzej Zykubek