Fontes Polyphoniae Ecclesiae

Seria wydawnicza Katedry Polifonii Religijnej poświęcona źródłom muzycznym XVII i XVIII wieku pochodzącym z wybranych ośrodków klasztornych 


Redaktor serii:

ks. dr Dariusz Smolarek

 

 

Tom I (2009)

katalog2

Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru Pijarów w PodolińcuLublin 2009, Wydawnictwo KUL, ISBN: 978-83-7363-816-7 


(KONTAKT do autora) 


Katalog tematyczny muzykaliów podolinieckich został sporządzony na podstawie nut zachowanych w Państwowym Archiwum w Modrej k. Bratysławy na Słowacji. Większość zbioru tworzą kompozycje osiemnastowieczne i kilkanaście siedemnastowiecznych. Najstarsze źródła wskazują, że od początku istnienia klasztoru pijarów muzyka była nauczana w szkole zakonnej i rozbrzmiewała w murach tamtejszego kościoła. Niniejsze opracowanie przygotowano według międzynarodowych norm dotyczących katalogowania nut, sporządzonych przez zespół pracowników koordynujących prace nad RISM – Répertoir International des Sources Musicales (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych).
Zadaniem niniejszego katalogu jest zwięzłe opisanie każdego rękopisu i druku w ten sposób, aby poszczególne utwory mogły być przedmiotem dalszych opracowań i badań. Również dyrygenci i wykonawcy zainteresowani tymi kompozycjami mogą po nie sięgnąć, aby przywrócone do repertuaru mogły zabrzmieć na nowo po dwóch wiekach zapomnienia. Często są to dzieła o dużej wartości źródłowej, ponieważ mogą okazać się jedynymi zachowanymi do dziś utworami. Opis niektórych rękopisów został uzupełniony pełniejszą dokumentacją z zakresu literatury powiązanej z utworem. Dokonano to w tym celu, aby zwrócić uwagę na znaczenie samej kompozycji lub twórcy.

 

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 08:15 - Miłosz Aleksandrowicz