Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia jest efektem elektronicznej procedury potwierdzenia podjęcia studiów, która obejmuje:

 1. uzupełnienie wszystkich brakujących danych,
 2. wstawienie zdjęcia elektronicznego, jeśli nie było wstawione już wcześniej,
 3. dla większości kierunków wybór języka obcego do nauki na studiach (należy również rozwiązać test z tego języka, który zakwalifikuje do grupy o odpowiednim zaawansowaniu),
 4. zatwierdzenie zgłoszenia i na koniec
 5. wydruk formularza.

Aby dostać się do Formularza należy przejść na swoim koncie (po zalogowaniu) następującą ścieżkę: REKRUTACJA -> Wybrane -> Szczegóły kierunku -> Formularz - potwierdzenie.

 • Jeśli w danych kandydata będą jakieś braki - system poprosi o uzupełnienie danych. Po ich wypełnieniu (uzupełnieniu) należy ponownie przejść powyższą ścieżkę.
 • Jeśli w danych kandydata nie będzie ewidentnych braków - zostanie wyświetlona pełna lista danych do sprawdzenia i zatwierdzenia. Wydruk formularza możliwy jest po uprzednim zatwierdzeniu.
 • Zachęcamy również do korzystania z ostatniego tematu Pomocy na koncie rekrutacyjnym Zostałem zakwalifikowany. Jest tu szczegółowo opisana całość procedury.

 

Jak zmienić wybór języka?

 • Jeśli formularz-potwierdzenie nie został wydrukowany, należy kontynuować procedurę do momentu gdy nie będzie już ewidentnych braków na koncie i system wyświetli wszystkie dane. Na tym etapie można edytować wszystkie dane z wyborem języków włącznie.
 • Jeśli formularz-potwierdzenie został wydrukowany, trzeba skontaktować się z Działem Toku Studiów w celu odwołania elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów. Dalej - jak w poprzednim przypadku. Na koniec trzeba ponownie wydrukować formularz-potwierdzenie.
 • Jeśli wszystkie dokumenty potwierdzające podjęcie studiów zostały złożone w dziekanacie należy skontaktować się ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Potwierdziłem podjęcie studiów, a następnie zostałem zakwalifikowany na zwolnione miejsce na inny kierunek

Jeśli kandydat wcześniej potwierdził podjęcie studiów, a następnie został zakwalifikowany na inny kierunek musi:

 1. złożyć rezygnację z pierwszego kierunku i odebrać dokumenty z dziekanatu,
 2. zgłosić się do Działu Toku Studiów celem wycofania potwierdzenia elektronicznego,
 3. dokonać potwierdzenia nowego kierunku i złożyć dokumenty w odpowiednim dziekanacie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2013, godz. 08:46 - Anna Czernecka