Formy pomocy dla niepełnosprawnych studentów
Pomoc materialna:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych bez względu na wysokość dochodów).
 • stypendium socjalne (dotyczy studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, wieczorowych w zależności od dochodów).
 • pomoc w kontaktach z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 • Udzielana jest informacja oraz pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacja toku studiów:


 • pomoc w organizacji indywidualnego toku studiów (w uzasadnionych przypadkach).
 • pomoc w organizacji odpowiedniej formy zaliczeń i egzaminów.
 • dostępność wybranych lektoratów języków obcych dla studentów niewidomych oraz naukę języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabo słyszących.

Studenci niewidomi:

Orientacja przestrzenna - pomoc w zapoznaniu się z planem budynków oraz w samodzielnym poruszaniu się po terenie Uczelni.

 • Niewidomym studentom filologii angielskiej i filologii germańskiej Uczelnia zapewnia dostęp do najważniejszych materiałów dydaktycznych (podręczniki, konspekty w brajlu lub w wersji elektronicznej oraz (w ograniczonym zakresie) możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego (słowniki dźwiękowe, komputery z syntezatorem mowy, linijka brajlowska, drukarki brajlowskie).
 • Istnieje możliwość zorganizowania podobnej pomocy dla studentów innych kierunków.

Studenci słabo słyszący i niesłyszący:
 • Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oferuje pomoc w zakresie dostępności treści wykładów i ćwiczeń.
 • Pomoc organizowana jest indywidualnie, w zależności od rzeczywistych potrzeb studenta.
 • Niektóre wykłady prowadzone są z zastosowaniem prezentacji multimedialnych oraz sprzętu wspomagającego słyszenie FM Solaris.

Autor: Sylwia Bejer
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2006, godz. 12:14 - bpsn