Forum Interdyscyplinarne jest przestrzenią, w której dochodzi do wymiany zainteresowań naukowych studentów Koła MISHuS z innymi uczestnikami świata nauki. Są to również spotkania, na których prezentujemy własne referaty, prowadzimy dyskusje, omawiamy tematy, które nas pasjonują, intrygują bądź niepokoją. Dawniej odbywały się one w formie pojedynczych referatów i dyskusji, od 2015 roku przyjmując formę konferencji naukowych.

Terminy i tematy najbliższych spotkań będą pojawiać się w zakładce Aktualności. Zapraszamy do udziału!

 

26.05.2017

#MULTIKULTI

 

 

 

 

9.01.2017

#ZMIANA

 

 

 

 

13.05.2016

#MISTRZ

 

 

8.01.2016

#ŻYCIE

dr hab. Marian Wnuk (KUL): Różnorodność definicji życia

dr hab. Marzena Lipska-Toumi (KUL): Zmiany w pojmowaniu wartości życia w prawie na przestrzeni dziejów.

Klaudia Korzeniecka (UW): Życie samotnej matki jedynaka w Polsce

Bartłomiej Krzych (Uniwersytet Rzeszowski): Spór o początek i koniec życia ludzkiego

Marzena Wójcik (UE w Krakowie): Wołanie o życie – czyli kilka słów o eutanazji.

Paulina Chrząszcz (UAM): Zapomniany proces członków załogi Majdanka przed sądem w Düsseldorfie (1975 - 1981)

Katarzyna Biela (UJ): „W poszukiwaniu straconego czasu” w ujęciu psychologicznym

Sandra Bożek (Uniwersytet Rzeszowski): Wgląd do ludzkich uczuć i emocji. Dzisiejsze postrzeganie świata.

Lesya Ratushna (UE w Krakowie): Samopoznanie, droga do szczęścia człowieka.

Maksymilian Kuźmicz (KUL): Dying to live? - The Paschal soteriology

Ireneusz Słoma (KUL): Serce Jezusa – źródłem życia Kościoła

Martyna Podolska (KUL): Życie jako dobro osobiste z art. 23 Kodeksu cywilnego

Karol Piękoś (Uniwersytet Rzeszowski): Miejsce i życie jednostki w ideologii faszystowskiej na przykładzie faszystowskich Włoch

Monika Czarnik i Joanna Wiatrowicz (Uniwersytet Rzeszowski): Marketing polityczny w życiu polityka

Daria Boniec (UAM): Co prawodawca myśli o dziecku poczętym? Porównanie cywilnoprawnej ochrony nasciturusa i karnoprawnej regulacji dopuszczalności aborcji.

Klaudia Steć (UMCS): Przestępczość wśród kobiet żyjących w polskich miastach w XVI- XVIII wieku

Bartosz Różanek (UAM): Życie Mieczysława F. Rakowskiego przykładem kariery politycznej w PRL - u

Anna Boczar (SWPS): Życie „mniej wartościowe”. O biblijnym (nie)jedzeniu mięsa.

 

 

27.11.2015

#PRZEMIJANIE

Kuźmicz

Maksymilian

KUL

Transience, dying, death - the study of the drama

Piskorowska

Aleksandra

KUL

Starość - kiedy warto zastanowić sie nad przemijaniem ?

Kryj

Dorota

KUL

A comparative study of the theme of transience in the poetry of Henry Vaughan and Mikołaj Sęp Szarzyński

Podolska

Martyna

KUL

Przemijanie oczami reżyserów

Pielak

Albert

UW

Czy prawa osobiste istnieją po śmierci człowieka?

Matusiak

Renata

KUL

Uzależnienia jako skutek odejścia osoby bliskiej

Slapczynski

Tomasz

UMCS

Przemijanie ukazane w malarstwie renesansu i baroku

 

 

26.02.2014

Rafał Lis

Pomnik Droga i inne niezrealizowane projekty Oskara Hasena

 

 

13.12.2013


Rafał Lis
Idea Formy Otwartej Oskara Hansena na przykładzie lubelskiego osiedla im. Słowackiego

 


6.12.2013


Agata Dziuba
Czy Ofelia miała neurozę? Rzecz o wykorzystaniu psychoanalizy w badaniach literackich

 


8.11.2013

 

Rafał Lis
I kto tu jest ubogi? Biblia Pauperum - zarys problematyki

 


25.10.2013


Krzysztof Mogielnicki
Antropologiczny wymiar historiografii rzymskiej okresu republiki

 


11.06.2013


Rafał Lis
Melancholia w twórczości J. Malczewskiego - inspiracje, ikonografia, interpretacje

 


25.04.2013


Krzysztof Mogielnicki
"Naruszony pokój z bogami" - prodigia w religii rzymskiej okresu republiki. Zarys problematyki

 

7 grudnia 2012

 

Bernadeta Prandzioch (MISH UŚ)

Bezdomność pośród wielu ojczyzn. Doświadczenie śląskiej tożsamości

 

 

21 listopada 2012

 

Jolanta Prochowicz

„Puzzle” Kuhna, czyli o rewolucjach na Uniwersytecie

 

 

29 marca 2012

 

Jolanta Prochowicz

Czy demokracja potrzebuje humanistów? - wokół książki Marthy Nussbaum "Not for Profit"

 

 

5 kwietnia 2011

 

Jolanta Prochowicz

Etyczne dylematy pożądania seksualnego

 

 

31 marca 2011

 

Katarzyna Bernat

Zaburzenia jedzenia w psychologii klinicznej

 

 

11 października 2010

 

Jolanta Prochowicz

Między potrzebą a darem. O kategorii milości w twórczości Fiodora Dostojewskiego.

 

 

17 maja 2010

 

Mateusz Gołoś

Mode 2 - kamień młyński u szyi czy koło ratunkowe rzucone nauce?

Pobierz pdf

 

 

13 grudnia 2009

 

Agnieszka Futera

Jaki język polski?

 

 

15 listopada 2009

 

Jolanta Prochowicz

O „romantyzmie” Assunty Cypriana Norwida.

Pobierz doc

 

 

Autor: Bartłomiej Szymkowiak
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 01:20 - Maksymilian Kuźmicz