Karta zgłoszenia szkoły do Forum Szkół Integralnego Wychowania

 

  1. Nazwa szkoły .............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

  1. Adres szkoły:

Kod ................................. Poczta ...........................................................................................

Miasto (miejscowość) ............................................................................................................

ul: ............................................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………………..………………………

Telefon:.................................... e-mail: ..................................................................................

  1. Imię i nazwisko dyrektora szkoły (tytuł zawodowy / stopnień naukowy):

………………………………………………………………………………………………...

  1. Szczególne osiągnięcia szkoły oraz dobre praktyki, którymi szkoła może ubogacić środowisko zrzeszone w Forum:

 

 

 

 

  1. Oczekiwania szkoły dotyczące funkcjonowania Forum:

 

 

 

 

Punkty od 1 do 3 oraz p. 5 są konieczne do wypełnienia; p. 4 według uznania.

 

Podpis dyrektora szkoły:

……………………………………….

Kartę zgłoszenia prosimy nadesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

  1. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

oraz na adres mailowy: kryschal@kul.pl

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2016, godz. 21:31 - Marta Buk-Cegiełka