Forum Młodych Pastoralistów

- nowe czasopismo naukowe

 

 

 

 

 

 

Komitet redakcyjny

 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
mgr lic. Damian Belina (zastępca redaktora)
ks. mgr lic. Krystian Sammler (redaktor tematyczny)
mgr lic. Agnieszka Szajda (sekretarz)
mgr Zofia Roezner


Rada naukowa

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; ks. dr hab. Jarosław Woźniak; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR

Korekta i redakcja językowa numeru

mgr lic. Izabela Piątek-Belina
mgr lic. Magdalena Koper
mgr lic. Dariusz Koper
ks. mgr lic. Dariusz Sonak
ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
http://www.katechetyka.eu/
http://www.kul.pl/nauka,11684.html


Projekt okładki i skład – Grzegorz Kiciński

© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

Oficjalne potwierdzenie nadania numeru ISSN zostanie przyznane po ukazaniu się numeru pierwszego. Numer ukazał się 8.12.2015 r.

Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14
20-605 Lublin. Polska
e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 


Forum Młodych Pastoralistów (dalej: FMD) to nowe internetowe czasopismo naukowe doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Czasopismo jest recenzowane, w którym artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów. FMD posiada tylko wersję internetową i jest dostępna w portalach www.katechetyka.eu oraz http://www.kul.pl/nauka,11684.html. Instytut Teologii i Pastoralnej i Katechetyki KUL wprowadza w życie postanowienia Regulaminu Studiów Doktoranckich KUL, w którym mowa jest, że studia takie stwarzają warunki do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i do współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych oraz do przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (zob. § 3).
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zbliża się do 100 rocznicy swego powstania. Od początku celem uczelni było prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie kadry inteligencji katolickiej oraz podnoszenie narodu na wyższy poziom życia religijnego i intelektualnego. Jednym z czterech pierwszych wydziałów był Wydział Teologii. W ramach Wydziału działa Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki, który zatrudnia 3 profesorów zwyczajnych, 11 doktorów habilitowanych, 3 doktorów i 1 jednego magistra. Instytut w roku akademickim 2015/2016 ma dużą liczbę doktorantów, którzy w ramach 4 specjalizacji: Duszpasterstwo Rodzin, Edukacja Medialna, Katechetyka i Teologia Praktyczna prowadzą badania naukowe. To czasopismo naukowe jest dla nich i ich następców laboratorium stawiania pierwszych szlifów naukowych. Życzę im, aby pierwsze kroki ku zdobyciu stopnia naukowego doktora były twórcze i owocne.ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki

więcej na stronie www.katechetyka.eu Lublin 8.12.2015 r.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2015, godz. 08:25 - Paweł Mąkosa