logo_alpha_2


Fundacja to organizacja pożytku publicznego. Celem naszym jest:
- niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
- udzielanie wsparcia ich rodzinom;
- rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
- promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
- prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Prowadzimy Centrum Terapii Autyzmu.

Więcej na stronie: www.autyzmlublin.pl

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 10:38 - Justyna Tarkowska