Oferta nr:70/2018

 

Fundacja e-Prosperity poszukuje osób na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych

 

Miejsce pracy: Lublin

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • koordynacja prac związanych z rozliczeniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją
 • zarządzanie realizacją projektów zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie
 • monitoring budżetów projektów i harmonogramów płatności, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie
 • prowadzenie procedur związanych z realizacją zasady konkurencyjności oraz prawa zamówień publicznych stosowanych przy realizacji projektów finansowanych z funduszy UE
 • przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz pozostałych
 • nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych
 • prowadzenie korespondencji z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej dotyczącej rozliczenia projektów
 • udział w kontrolach projektów
 • wsparcie merytoryczne klientów podczas procesu realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych z funduszy UE – w tym sporządzanie wniosków o płatność, nadzorowanie realizacji oraz budżetu projektu (prosimy o podanie w CV informacji w jakiej kwocie i z jakiego programu realizowany był projekt)
 • znajomość wniosków płatniczych
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela
 • znajomość aktualnych zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność
 • odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu.

Kontakt:

fundacja.eprosperity@wp.pl

Racławickie 33/26a

20-049 Lublin

Tel.81/759 30 11

 

Aplikacje w postaci: CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018, godz. 08:05 - Olga Żarska-Stępień